Projecte

image001Aquesta és una aventura sònica i atemporal, en constant evolució, d’arrels negres i blanques, tot el que la música popular pugui englobar.
El nom representa una necessitat de fer-ne de totes…però des de la ingenuïtat, en el fons es té un esperit lliure i de bona fe, però si no hi ha un cert caos i conflicte no es pot percebre el cantó tranquil i temperat de les coses, ni tampoc es pot gestionar el flux de la creativitat de manera efectiva, aquest galifardeu format per àtoms és doncs un àngel i un dimoni simultàniament.
Això es reflecteix també en les composicions, vestides d’una sonoritat única i peculiar, que poden passar d’un clima de calma i serenitat a un altre més “galifardià”, revolucionari, de protesta i de ganes d’estirar-li les orelles a algú…
També hi ha una intenció de donar un missatge d’eterna joventut a l’oient o si més no, de no apagar les veles que un/una ha anat encenent al llarg de la seva vida.
Per a aquest galifardeu cada etapa de la vida: la infància, l’adolescència, la maduresa i la vellesa, deixa una vela encesa pel camí, que reflecteix la compleció d’una període durant el qual un/una ha adquirit certa experiència i coneixement, cadascú de nosaltres doncs té la opció d’apagar-la un cop s’ha deixat enrere, o de deixar-la encesa per tornar-hi a veure la llum en moments de foscor, és com un mirar enrere per un instant per després seguir endavant especialment quan el bloqueig i el desànim barren el camí.
En qualsevol moment pot haver-hi una explosió d’efectes similars a la deflagració d’una bomba atòmica E=mc2 en forma d’oportunitat, serà una tren que passa poc i no para casi enlloc, Galifardeu Atòmic estarà apunt per pujar-hi amb la intenció d’expandir l’ona radioactiva galifardiana fins l’últim racó de l’univers infinit!.
Ser un galifardeu de vegades està molt bé, sense faltar el respecte a ningú, tots som matèria atòmica, per això el galifardeu també és atòmic.

A disfrutar…!
Jordi Pérez G.A

image002 Proyecto:
Esta es una aventura sónica y atemporal, en constante evolución, de raíces negras y blancas, todo lo que la música popular pueda englobar.
El nombre representa una necesidad de hacer fechorías … pero desde la ingenuidad, en el fondo se tiene un espíritu libre y de buena fe, pero si no hay un cierto caos y conflicto no se puede percibir el lado tranquilo y templado de las cosas, ni tampoco se puede gestionar el flujo de la creatividad de manera efectiva, este galifardeu formado por átomos es pues un ángel y un demonio simultáneamente.
Esto se refleja también en las composiciones, vestidas de una sonoridad única y peculiar, que pueden pasar de un clima de calma y serenidad a otro más “golfo”, revolucionario, de protesta y de ganas de estirar las orejas a alguien …
También hay una intención de dar un mensaje de eterna juventud al oyente o al menos, de no apagar las velas que uno / una ha ido encendiendo a lo largo de su vida.
Para este galifardeu cada etapa de la vida: la infancia, la adolescencia, la madurez y la vejez, dejan una vela encendida por el camino, que refleja la compleción de una periodo durante el cual uno / una ha adquirido cierta experiencia y conocimiento , cada uno de nosotros pues tiene la opción de apagarla una vez se ha dejado atrás, o de dejarla encendida para volver a ver la luz en momentos de oscuridad, es como un mirar atrás por un instante para después seguir adelante especialmente cuando el bloqueo y el desánimo cierran el camino.
En cualquier momento puede haber una explosión de efectos similares a la deflagración de una bomba atómica E = mc2 en forma de oportunidad, será una tren que pasa poco y no para casi ninguna parte, golfo Atómico estará listo para subir con la intención de expandir la onda radiactiva galifardiana hasta el último rincón del universo infinito !.
Ser un golfo a veces está muy bien, sin faltar el respeto a nadie, todos somos materia atómica, por eso el golfo también es atómico.

¡A disfrutar…!
Jordi Pérez G.A